Nanotomograf

Nanotom S firmy General Electric należy do ścisłej czołówki najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Łączy w sobie możliwość pomiaru stosunkowo dużych próbek (do 2 kg, o objętości ponad decymetra sześciennego) z wysoką rozdzielczością dochodzącą w najlepszym przypadku do pół mikrometra. Dzięki wysokiemu napięciu lampy rentgenowskiej możliwe jest badanie szerokiego spektrum materiałów: od próbek biologicznych i miękkich tkanek począwszy, poprzez tworzywa sztuczne, ceramikę, układy krzemowe aż po metale włączając w to stal czy stopy tytanu.
Urządzenie wyposażone jest w lampę rentgenowską o mocy 57W i maksymalnym napięciu pracy 180kV. Lampa jest typu otwartego z wymienną katodą oraz okienkiem. Okienko stanowi zewnętrzną ściankę lampy przez którą wydostaje się promieniowanie rentgenowskie, jednocześnie od wewnętrznej strony okienko pokryte jest wolframowym targetem. Laboratorium posiada w tej chwili dwa typy okienek. Jedno na bazie sztucznego diamentu, który dzięki łatwości odprowadzania ciepła pozwala na pracę z wysokim napięciem i dużą mocą lampy oraz okienko molibdenowe o napięciu pracy do 60kV, szczególnie przydatne przy pomiarach lekkich materiałów biologicznych.
Ognisko skupiające elektrony uderzające w target (ang. focal spot size) ma rozmiary poniżej 800nm, dzięki czemu przy precyzyjnych pomiarach zredukowano zjawisko półcienia. Obraz jest przez to wyraźniejszy i ma lepiej widoczne krawędzie.

Obraz rejestrowany jest na detektorze firmy Hamamatsu (HAM C 7942CA-02) z rozdzielczością 12 bitów. Detektor dysponuje matrycą 2300×2300 pikseli, a pojedynczy piksel ma rozmiary 50µm x 50µm.
Maksymalne rozmiary próbki możliwej do umieszczenia w maszynie to 15cm wysokości oraz 10cm średnicy. Dysponujemy również precyzyjnym stolikiem goniometrycznym do pozycjonowania próbek o rozmiarach mniejszych od 1mm.
Do wnętrza tomografu można instalować dodatkowe przystawki pomiarowe. W tej chwili laboratorium dysponuje przystawką do pomiarów wytrzymałościowych firmy Deben.