O nas

Laboratorium Mikro i Nano Tomografii (L-MiNT) powstało na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w 2012 roku. Wyposażone jest w wysokorozdzielczy nanotomograf rentgenowski Nanotom S firmy General Electric. Zakup aparatury, wartości ponad pół miliona euro, został sfinansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Nanotom S jako jeden z nielicznych tomografów badawczych pozwala rejestrować struktury o rozmiarach mniejszych od jednego mikrometra.
Tomografia jest metodą obrazowania wewnętrznej struktury materiałów, znajdującą zastosowanie w badaniach:

  • materiałowych (polimery, kompozyty, metale i ich stopy)
  • geologicznych (skały, minerały, skamieniałości)
  • biologicznych (rośliny, miękkie i twarde tkanki biologiczne)
  • inżynierskich (elektronika i półprzewodniki, inspekcja przemysłowa)
  • oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest poznanie struktury wewnętrznej obiektów w sposób nieniszczący (np. obiekty muzealne).

Głównym kierunkiem prac prowadzonych w laboratorium L-MiNT są badania własności mechanicznych kości. Badania te mogą się przyczynić do stworzenia komputerowych modeli reakcji kości na osadzony w niej implant. Mogą również być pomocne zarówno w modelowaniu procesów zrastania i odbudowy kości jak i jej zaniku np. w procesie osteoporozy.
Działalność laboratorium nie ogranicza sie jedynie do zagadnień biomechanicznych. Prowadzone są także badania z innych dziedzin (inżynieria materiałowa, geologia, biologia i medycyna).
W laboratorium prowadzone są również zajęcia dydaktyczne z zakresu obrazowania, wizualizacji i topologicznej analizy struktur trójwymiarowych w różnych materiałach.
Laboratorium Mikro i Nano Tomografii otwarte jest na współpracę z naukowcami z innych ośrodków badawczych.