Współpraca

Laboratorium otwarte jest na współpracę naukową we wszelkich tematach, w których pomiary tomograficzne mogłyby być pomocne. Oferujemy możliwość wykonania pomiarów, opracowania uzyskanych wyników, ich analizy topologicznej, teksturowej, morfologicznej oraz innych analiz statystycznych. Przygotowujemy również fragmenty publikacji dotyczące wykonanych w naszym laboratorium prac.

Dotychczas współpracowaliśmy między innymi z:

  • Collegium Medicum UJ,
  • Muzeum Narodowym w Krakowie,
  • Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,
  • Instytutem Fizyki Jądrowej PAN,
  • Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
  • Szpitalem Jana Pawła II w Krakowie,
  • Wyższą Szkołą Inżynierską w Metz,
  • Uniwersytetem Paryż 13 we Francji
  • oraz z wieloma wydziałami AGH.