Wyposażenie dodatkowe

Miniaturowa maszyna wytrzymałościowa

Miniaturowa maszyna wytrzymałościowa MT500CT firmy Deben umożliwia badania tomograficzne materiałów pod obciążeniem. Badany materiał może zostać poddany zarówno testom ściskania jak i rozciągania. Urządzenie sterowane jest poprzez oprogramowanie umożliwiające kontrolę odkształcenia, jego szybkości oraz naprężenia. Wszystkie parametry są rejestrowane oraz prezentowane graficznie podczas pomiaru. Konstrukcja urządzenia umożliwia wykonanie pełnego obrotu o 360 stopni wokół kierunku przyłożonej siły umożliwiając precyzyjną rekonstrukcję badanego obiektu.

Podstawowe parametry techniczne:

  • Głowica pomiarowa o zakresie pracy od 0 do 500N
  • Błąd odczytu wartości siły : max 1%
  • Tryby pracy : ściskanie , rozciąganie
  • Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia : 3um
  • Maksymalny rozmiar próbki : 15x15x15 mm
  • Szybkość zadawania odkształcenia od 0,2 do 2 mm/min
  • Cyfrowe sterowanie napędem maszyny ze sprzężeniem zwrotnym od czujników siły i przemieszczenia
  • Cyfrowy pomiar wartości siły i przemieszczenia

Wzorce kalibracyjne

Laboratorium dysponuje zestawem wzorców pomiarowych certyfikowanych przez German Metrology Institute PTB pozwalających na wykonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów (dokładność na poziomie 500nm) w zmierzonych obiektach.